Installation av SOL- påkallandelarm inom Särbo (OMS-Funk)

För att få ett trygghetslarm installerat hos en omsorgstagare, skall ansvarig för beslutet exempel (enhetschefen/biståndshandläggaren) kontakta larmsamordnarna via LifeCare meddelande till *larmsamordnarna.

Larmen installeras alltid av larmsamordnarna och alltid utifrån aktuell manual/bruksanvisning från leverantören.

Trygghetslarm

Larmsamordnara installera då en larmknapp eller liknande funktion i samråd med enhetschefen. Personalen ska alltid medverka vid installationen så att de vet hur larmet fungerar och vad som är viktigt.


Fast trygghetslarms interntlarmsystem

Om enheten har ett egen internlarmsystem så programmeras larmknappen direkt in i systemet - av larmombuden om det finns eller av larmsamordnarna. Dessa larm lånas oftast av larmsamordnarna om enheten inte har ett eget lager.


Utan fast trygghetslarms interntlarmsystem

Omsorgstagaren får en larmknapp installerad, som programmeras in i en Trex/Home mottagare/handenhet som personalen bär med sig. Dessa larm lånas alltid av larmsamordnarna.

Larmsamordnarna ansvarar inte för överfallslarm utan kontakta kommunens växel 0470-41000 och be att få tala med den som ansvarar för kommunens överfallslarm - (överfallslarm skickar alltid larmet till utomstående hjälp exempel polis/securitas m.m).

Assistanslarm (personal larm)

Enhetschefen beslutar alltid om en enhet behöver ett assistanslarm

Vad menas med assistanslarm? - När flera personalsökare/handenheter är sammankopplade och kan larma till varandra. Hjälpen kommer endast ifrån befintlig intern personal, ingen utomstående får dessa larm.


Inbyggt interntlarmsystem

Kan man i vissa fall köpa till assistansfunktionen, Kontakta larmsamordnarna för information och beställning. Dessa assistanslarm fungerar liknande som ovan information.

 

Utan fast internlarmsystem

Man kan programmera ihop flera mottagare/handenheter som personalen har på sig exempel mottagare/handenheter så som Home/Trex. Dessa mottagare/handenheter kan "ta emot" eller "skicka" assistanslarm till kollegornas mottagare/handenheter för att få hjälp vid behov.
För att enheten ska kunna få en positionen vart den personalen befinner sig som behöver assistans, behövs det positionering antenner i fastigheten. Om enheten inte har positionerings antenner kan personalen som mot tar assistanslarmet inte veta/se vart ifrån den som behöver hjälp befinner sig.
Positioneringen är främst aktuellt på större enheter/fastigheter eller om det finns stort behov.
Enhetschefen är det som beslutar och beställa positionerings antenner (installationen) av larmsamordnarna.
Beställningen och installation betalas alltid av enheten själva men bokas alltid via larmsamordnarna.

Denna assistansfunktion funkar endast på (Trex/Home från leverantören Zafe)

Vad menas med assistanslarm? - När flera personalsökare/handenheter är sammankopplade och kan larma till varandra. Hjälpen kommer endast ifrån befintlig intern personal, ingen utomstående får dessa larm.


Inbyggt trygghetslarms interntlarmsystem

Kan man i vissa fall köpa till assistansfunktionen, Kontakta larmsamordnarna för information och beställning. Dessa assistanslarm fungerar liknande som ovan information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2022
Larmhandbok