Avvikelsehantering

Om en avvikelse upptäcks är det viktigt att den anmäls omgående.

I första hand tas kontakt direkt med köket för att få avvikelsen åtgärdad. Levereras maten från Älgvägen nås köket på telefonnummer 0470-43 491. När matleverans har mottagits var noga med att kontrollera så att allt stämmer. Kontakt bör tas så fort som möjligt om fel upptäcks så att köket har möjlighet att åtgärda felet.

Saknas matportioner eller komponenter till en måltid ska köket erbjuda att leverera det saknade eller en ersättning så fort det är möjligt. Köket står för leveranskostnaden om det rör sig om beställda komponenter som inte har levererats. Om avdelningen har glömt att beställa står avdelningen för leveranskostnaden i de fall kostnad föreligger.

Blanketten "Avvikelsehantering inom Måltidsorganisationen" , 1 MB, öppnas i nytt fönster. fylls sedan i så detaljerat som möjligt. Uppge alltid kontaktperson som kan ge ytterligare upplysningar och skicka blanketten i så nära anslutning till händelsen som möjligt. Blanketten skickas via e-post till köket varifrån maten kommer.

När blanketten kommer köket tillhanda ska den diskuteras i arbetsgruppen och ett svar skickas av köksansvarig till avsändaren och till enhetschef i Måltidsorganisationen. Avvikelserna tas också upp i samband med personalmöten i respektive kök och på kostombudsmöten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2021