Utbud av koster

Måltiderna kan och bör anpassas efter individens önskemål och behov. I det här avsnittet beskrivs några alternativa grundkoster.

Av olika skäl kan en del personer inte äta alla livsmedel eller maträtter. Kontakta respektive kök vid behov. Omsorgsförvaltningens dietist kan också vara rådgivande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Nutritionshandbok