Signalförstärkare som används inom Växjö Kommun

Careium:
M-box , 43.2 kB. - M-boxen är en sändare/kopplingsdosa och förstäkare av signalen mellan CareIPmobile , 84.9 kB. och Eliza , 140.7 kB..
Viktigt att kontrollera att M-boxen är på (I/O = PÅ/AV, på långsidan finns det en vit skjutknapp som man kan skjuta upp eller ned). Byta batteri: Det finns 2 st AA under lukan som man skjuter nedåt.basenheten och Elliot , 55.1 kB./Enzo , 469 kB. larmknappen. Används för att kunna skicka larmet/signalen från en larmknapp till basenheten.

Zafe - Neat / Phoniro6000:
Repo , 642.9 kB. - Räckviddsförlängare används för att förlänga avståndet mellan sändare och mottagare.
Repo + , 676.7 kB. - Räckviddsförlängare används för att förlänga avståndet mellan sändare och mottagare. Sändarens räckvidd är upp till 2 km. Mottagarens räckvidd är 150-200 meter. Väggar och hus förkortar räckvidden. Det uppladdningsbara batteriet strömförsörjer REPO+ vid ev. strömbortfall.

Repo II , 307.6 kB. - Räckviddsförlängare används för att förlänga avståndet mellan sändare och mottagare. Sändarens räckvidd är upp till 2 km. Mottagarens räckvidd är 150-200 meter. Väggar och hus förkortar räckvidden. Det uppladdningsbara batteriet strömförsörjer REPO+ II vid ev. strömbortfall.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Larmhandbok