Hur man avsluta SOL - påkallandelarm inom Särbo (OMS-Funk)

Det är alltid chefen som infommerar att ett SOL-larm inte behövs

Vid avslut ska chefen/eller annan beslutsfattare kontakta larmsamordnare via Lifecare meddelande, meddelandet ska innehålla:

  • Brukarens personuppgifter
  • Datum
  • Orsak till avslut
  • Vart larmet finns?. Bra om larmet alltid läggs i personalutrymmet (om det finns) så att det är lätt att hitta.

Om SOL-larmet inte återlämnas kan larmsamordnarna debitera enheten/boendet kostnaden för larmet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2022
Larmhandbok