Hur man avsluta Skyddsåtgärds-/HSL-larm inom Särbo (OMS-Funk)

Sjuksköterskan/PAS avslutar alltid larmet hos/till larmsamordnarna.
Då det är alltid sjuksköterskan/PAS som äger ordinationen/förskrivningen av ett skyddsåtgärds-/HSL-larm.

Här finns rutin hur man avslutar skyddsåtgärds-/HSL-larm och att det alltid ska rengöras innan det lämnas åter till larmsamordnarna.

Vid avslut ska alltid ansvarig sjuksköterska kontakta larmsamordnare via Lifecare meddelande.
Meddelandet ska innehålla:
- Brukarens personuppgifter
- Datum
- Orsak till avslut
- Vart larmet finns?. Om Sjuksköterska kan lämna åter larmet till larmsamordnarna är det bra. Om inte är det bra om larmet läggs i personalutrymmet (om det finns) så att det är lätt att hitta.

 

Avslutat HSL-larm/flytt/annan orsak utanför Växjö kommun

Ska alltid ansvarig sjuksköterska meddela larmsamordnarna vart larmet/larmen finns. Larmsamordnarnan boka tid med enheten/boendet för att avprogrammera larmet i handenhet-/erna och hämta larmet. Om det är ett eget litet system exempel en mottagare + EPI-larm, så kan ansvarig sjuksköterska plocka in alla larmdelar och lämna åter allt samman till larmsamordnarna, viktigt är att kontakta larmsamordnarna innan återlämning.

 

Avslutat HSL-larm på grund av flytt/annan orsak (inom Växjö kommun)

  1. Sjuksköterska/PAS meddela larmsamordnarna att omsorgstagaren kommer att flytta (när och vart)
    samt informera den nya ansvariga sjuksköterska/PAS att omsorgstagaren har ett skyddsåtgärds-/HSL-larm.
  2. Den nya PAS ordinerar samma larm på nytt hos larmsamordnarna, se förskrivningsprocessen.
  3. Den nya PAS måste alltid göra en ny ordination/förskrivning till larmsamordnarna för larmet om den nya PAS anser att omsorgstagaren behöver HSL-larmet i den nya bostaden.
  4. Om omsorgstagaren inte behöver HSL-larmet, ska alltid den PAS som har ordinerat larmet avsluta ordinationen och återlämna larmet till larmsamordnarna.

Det är sjuksköterskans ansvar att se till att skyddsåtgärds-/HSL-larmet avslutas och återlämnas till larmsamordnarna och att alla delar är med.

Om HSL-larmet inte återlämnas kan larmorganisationen debitera enheten/boendet kostnaden för skyddsåtgärds-/HSL-larmet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2022
Larmhandbok