2. SOL-påkallandelarm

Påkallandelarm, dessa larmar när omsorgstagaren önskar hjälp och trycker på sin larmknapp eller liknande funktion i sin bostad/lgh eller där omsorgstagaren befinner sig.

Felsökning och lättare åtgärd

  1. Påkallandelarm (Atom/Smile/Tx = Larmknapp)
    Omsorgstagaren trycker på sin/aktivera larmknapp/larm.
  2. Om larmknappen lyser/blinkar rött/eller inget händer = batterislut. Då har larmknappen förmodligen skickat (gäller för mottagare Home/Trex batterilarm) ett tag innan. Vid svagt batteri eller batterislut skickar alltid larmknappen till personalens handenhet (Home/Trex eller annan larmmotagare som personalen bär med sig)
  3. Om det inte händer någonting när man trycker på larmknappen, då kan man alltid prova att programmera in larmknappen igen. följ manualer som lämnades vid installationen. Eller kontakta larmsamordnarna för hjälp.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2022
Larmhandbok