Felsökning o åtgärd vid problem - Skyddsåtgärdslarm/

HSL-larm inom Säbo (OMS-funk)

Larmen är alltid ordinerade/förskrivna av sjuksköterska.

Råden är en vägledning för den som upptäcker att skyddsåtgärden/HSL-Larmet inte fungerar/går sönder, före kontakt med sjuksköterska/chef och larmsamordnare.

Det finns många olika skyddsåtgärds-/HSL-larm, men vissa har samma eller liknande funktion. Larmen har skilda utseenden då de är ifrån olika leverantörer. Det ska finnas bruksanvisning/kortinfo/felsökningsrutin för larmet/en hos omsorgstagaren.

Kontakta alltid ansvarig sjuksköterska/PAS och ansvarig chef,
sjuksköterska felanmäler skyddsåtgärds-/HSL-larmet till larmsamordnarna via Lifecare meddelande. Kontakta larmsamordnare vid frågor.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Larmhandbok