Hur man felsöker o åtgärd vid problem - EP-larm inom Särbo (OMS-Funk)

Larmen är alltid ordinerade av sjuksköterska

Om EP-larmet är en specialanpassning (om det är ifrån två olika leverantörer) Se special bruksanvisning som alltid medföljer vid installation.

Felsökning och lättare åtgärder


1. Är alla de delar som tillhör EP-larmet "".

2. Är larmet rätt placerat? ex. på handleden, under / i sängen?

3. Kontrollera att kablarna till och ifrån EP-larmet är hela och fina utan några skador.
Att alla kontakterna sitter strömanslutna och är ””. (Vid skadade kablar eller andra skador, se punkt 6)

4. A (Gäller EPISafe, som sitter på handleden) Kontrollera att Ep-sensorn är laddad och att det är nya batterier i EP-larmets alla delar (kopplingsdosor), samt att den reagerar vid skakning av handleden. Om JA = allt är ok med larmet, men skickar ej larmet vidare till handenheten/sökarna, Är handenheten/sökaren ""? om Ja = kontakta ansvarig sjuksköterska = då är det något annat som är fel.
Om NEJ = kontrollera så att Ep-larmets alla delar är "", tips är att starta om alla delar.

Om det finns risk att vatten har inkommit i sensorn. Se bruksanvisning som medföljer och kontakta ansvarig SSK/PAS.

4.B (Gäller övriga EP-larm) Reagerar EP-larmet om du skakar sängen, försök dra igång ett larm?
JA = allt ok med larmet. men skickar ej larmet vidare, ""? Ja = kontakta Sjuksköterska.
NEJ = kontrollera igen hur larmet ser ut om det finns några veck/skador på sensorn /larmet. Se punkt 6.

5. Batteri Byte: Görs alltid av larmsamordnarnan

Efter batteribyte är det viktigt att testa larmet, Meddela övrig berörd personal att man ska provlarma ett EP-larm.

6. Om EP-larmet inte fungerar efter ovanstående åtgärder, då gör du på följande sätt:

  • Kontakta ALLITD ansvarig sjuksköterska informera vad som är testat av dessa åtgärder.
  • Sjuksköterska ska alltid kontakta Larmsamordnare enligt rutin!

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Sjuksköterska felanmäler alltid skyddsåtgärds-/HSL-larmet till larmsamordnarna, Upptäckaren kan göra felanmälan till larmsamordnarna men då måste denna även alltid informerar ansvarig sjuksköterska.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Larmhandbok