Hur man felsöker o åtgärd vid problem - Övriga skyddsåtgärds-/HSL-larm inom Särbo (OMS-Funk)

Larmen är ordinerade av sjuksköterska

Bruksanvisning, manual samt en felsökningsrutin vad personalen ska göra om larmet inte fungerar, detta ska finnas.
Samt att ansvarig sjuksköterska ska/bör veta hur larmet ska kontrolleras då denne äger ordinationen. Om inte, kontakta larmsamordnarna.

  1. Fallarm
  2. Säng-/sitt-/matt-/rörelselarm
  3. Röstlarm
  4. Dörrlarm


Dessa larmen skall alltid kontrolleras enligt ordinationav Sjuksköterska/PAS för att säkerställa fel och brister på larmet om inget annat skrivs.
Kontrollera även så att larmet sitter på rätt placering på förbestämt/markerat ställe.
Sjuksköterska/PAS ordinerar att kontrollens görs av personalen, om inget annat är skrivet. Signeras enligt rutin

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Larmhandbok