Hur man felsöker o åtgärd vid problem - Säng-/sitt-/matt-/rörelselarm inom Särbo (OMS-Funk)

Felsökning och lättare åtgärder av säng-/sitt-/matt-/rörelselarm

1. Är larmet PÅ?

2. Har larmet rätt placering? På det uppmärkta stället som är förbestämt?

3. Gäller rörelsevakt: Är det något som skymmer larmet t.ex. ett täcke?

Är larmet flyttat på? Ser det trasigt ut? Om inte, testa att byta batteri (punkt 5) om inte det hjälper,
se punkt 8.

4. Gäller säng-, sitt-, mattlarm: Är larmet vikt eller har annan skada? Kontrollera att kablarna till och ifrån larmet är hela och fina utan några skador. Vid skadade kablar se punkt 8.

5. Byta batteri: I larmen finns antingen 2st AAA eller 2st AA batterier, undantagsvis 9V. Ni behöver en liten stjärnskruvmejsel. Observera att det kan finnas flera vita eller svarta dosor med batterier till samma larm.
OBS!
Den runda typen av rörelsevakt (PIR) byter larmsamordnare batteri i.

6. Vid provlarmning: Innan ni testar är det viktigt att meddela övrig personal. Prova därefter larmet för att kontrollera om det fungerar med de åtgärder som ni har gjort.

7. Om larmet inte fungerar, se om ni kan följa bruksanvisningen/manualer för att via återinstallera larmet.

8. Hjälper inte ovanstående, kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef för att stämma av vad som ska göras fram tills larmet fungerar igen. Sjuksköterska felanmäler alltid skyddsåtgärds-/HSL-larmet till larmsamordnarna, Upptäckaren kan göra felanmälan till larmsamordnarna men då måste denna även alltid informerar ansvarig sjuksköterska.

9. Kontakta larmsamordnare vid frågor och behov av hjälp.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Larmhandbok