Boendelås 9Solutions Säbo ÄO

Information om boendelås

Boendelås (s k. Hotellås) har installerats på flera av lägenhetsdörrarna på olika boenden och nedan finns viktig information om dessa.

  • Alla dörrar som har ett boende-lås till det nya larmsystemet öppnas automatiskt med den larmknapp som omsorgstagare har på sig och med personaltagg medarbetare har på sig öppnas med beröring på baksidan av handtaget.
  • Det är endast den omsorgstagare som bor i lägenheten som kan öppna dörren utifrån, övriga omsorgstagare på boendet kommer inte in i lägenheten. Personal kan öppna alla dörrar när de har sin personaltagg med sig.
  • Dörren är inte låst inifrån för att omsorgstagaren enkelt ska kunna ta sig ut. Den är dock alltid låst utifrån så att ingen obehörig kommer in.
  • Alla dörrar som har ett boende-lås öppnas automatiskt vid ett brandlarm.
  • Lås aldrig dörren utifrån med nyckel - Om detta görs kan omsorgstagaren själv inte öppna dörren. Detta gäller för både personal och anhöriga som har en nyckel.
  • Lås aldrig dörren inifrån - Då fungerar inte boendelåset som det ska och personal kommer inte in i lägenheten utifrån.
  • Vid brandlarm låses samtliga dörrar upp till passivt läge tills att brandlarmet återställts i larmappen smooth lite - se instruktionerna från 9Solutions.

Om ett boendelås av någon anledning slutar att fungera ska följande göras:

  • Hämta huvudnyckel som finns på bestämd plats på ert boende.
  • Vrid nyckeln så långt det går åt höger/vänster (baserat på hur dörren är hängd), luta dig/tryck till dörren samtidigt som du vrider nyckeln ännu mer åt höger/vänster och dra sedan ut dörren när nyckeln fortsatt är vriden åt höger/vänster.
  • Byt batteri i handtaget.

Efter att ni fått upp dörren, felsök dörren med hjälp av instruktionerna nedan.

Man kan alltid göra så att boendelåset är i passivt läge och den fungerar då som en vanlig dörr, se instruktioner ifrån 9Solutions.

 

Genom att klicka på länkarna öppnas en ny flik i webbläsaren med instruktioner om valt ämne.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2024