1. Trygghetslarm

SOL- Tryggehetslarm/Påkallandelarm, dessa larmar när omsorgstagaren önskar hjälp och trycker på en larmknapp eller liknande funktion i sin bostad/lgh eller där omsorgstagaren befinner sig.

Felsökning och lättare åtgärd

SOL-Påkallandelarm (Larmknappen - Atom/Smile/Tx = Larmknapp)

  1. Omsorgstagaren trycker på/aktivera sin larmknapp/larm.
  2. Om larmknappen lyser/blinkar rött/eller inget händer = batterislut.

Då har larmknappen förmodligen skickat ett batterilarm tidigare (gäller för mottagare Home/Trex batterilarm) 

Vid svagt batteri eller batterislut skickar alltid larmknappen till personalens sökare/handenhet (Home/Trex eller annan larmmotagare som personalen bär med sig)

3. Om inget händer när man trycker på larmknappen, då kan man alltid prova att programmera om larmkanppen igen. följ manualer som lämnades vid installationen, eller kontakta larmsamordnarna för hjälp.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Larmhandbok