3. Röstlarm

Felsökning och lättare åtgärder för röstlarm

Mer information om röstlarm

1. Är larmet PÅ?

2. Har larmet rätt placering? På det uppmärkta stället som är förbestämt?

3. Är det något som skymmer larmet t.ex. ett täcke?

4. Finns det någon skada till/på larmet? Kontrollera att kablarna till och ifrån larmet är hela och fina utan några skador. Vid skadade kablar se punkt 8.

5. Byta batteri: I larmen finns det inga batteri men i kopplingsdosan finns det antingen 2st AAA eller 2st AA batterier, undantagsvis 9V. Ni behöver en liten stjärnskruvmejsel. Observera att det kan finnas flera vita eller svarta dosor med batterier till samma larm.

6. Vid provlarmning: Innan ni testar är det viktigt att meddela övrig personal. Prova därefter larmet för att kontrollera om det funkar med de åtgärder som ni har gjort.

7. Om larmet inte fungerar, se om ni kan följa bruksanvisningen/manualer för att via återinstallera larmet.

8. Hjälper inte ovanstående, kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef för att stämma av vad som ska göras fram tills larmet fungerar igen. Sjuksköterska felanmäler HSL-larmet till larmsamordnarna. 

9. Kontakta larmsamordnare vid frågor och behov av hjälp.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2022
Larmhandbok