Lokaler för vårdhygieniskt bruk

Här finns information om rutin för lokaler för vårdhygienisk bruk

Omsorgsförvaltningens mål i kvalitetssäkringsarbetet med vårdhygien är att:

  • det ska finnas en egen tvättmaskin i varje lägenhet i särskilt boende.
  • det ska finnas utrymme för egen städutrustning i varje lägenhet
  • det ska finnas anpassade toaletter i varje lägenhet som ger den enskilde möjligheter att vara självständig
  • det ska finnas tillgång till spol- och diskdesinfektor på varje plan i särskilt boende.
  • det ska finnas omklädningsrum och plats för förvaring av kläder för personalen.
  • tvättställ och städutrustning ska finnas i alla avdelningskök
  • ansvarig omsorgschef konsulterar hygiensjuksköterskan på Region Kronoberg vid all ny- och ombyggnad av lokaler för vård och omsorg.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022