Självskattning

Här finns information om självskattning

För självskattning av den egna tillämpningen av de vårdhygieniska riktlinjerna använder sjuksköterskor, arbetsterapetuer och sjukgymnaster/fysioterapeuter en självskattningsblankett , 35.5 kB. två gånger årligen. Blanketten används enligt instruktion.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2022