Rengöring och desinfektion

Här finns information om rengöring och desinfektion

Disk och rengöring (ex. toaletter, lägenheter, inkontinensprodukter, flergångsmaterial) är viktigt för att minska spridning av smittämnen.

De enheter som har tillgång till diskdesinfektor/spoldesinfektor ska använda dessa vid diskdesinfektion och rengöring. I övrigt kan manuell rengöring utövas enligt länets vårdhygieniska rutiner. Vid undantagsfall kan engångsmaterial användas.

Enhetschefen ansvarar för att diskdesinfektor och spoldesinfektor kontrolleras enligt bruksanvisningen, genom att kontakta kommunens hjälpmedelstekniker/fastighetsägare. Spara besiktningsprotokoll i pärm på enheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022