Boendelås 9Solutions Säbo AoV

Information om boendelås

Boendelås (s k. Hotellås) har installerats på flera av lägenhetsdörrarna på olika boenden och nedan finns viktig information om dessa.

  • Alla dörrar som har ett boende-lås till det nya larmsystemet öppnas automatiskt med den larmknapp som omsorgstagare har på sig och med personaltagg medarbetare har på sig öppnas med beröring på baksidan av handtaget.
  • Det är endast den omsorgstagare som bor i lägenheten som kan öppna dörren utifrån, övriga omsorgstagare på boendet kommer inte in i lägenheten. Personal kan öppna alla dörrar när de har sin personaltagg med sig.
  • Dörren är inte låst inifrån för att omsorgstagaren enkelt ska kunna ta sig ut. Den är dock alltid låst utifrån så att ingen obehörig kommer in.
  • Alla dörrar som har ett boende-lås öppnas automatiskt vid ett brandlarm.
  • Lås aldrig dörren utifrån med nyckel - Om detta görs kan omsorgstagaren själv inte öppna dörren. Detta gäller för både personal och anhöriga som har en nyckel.
  • Lås aldrig dörren inifrån - Då fungerar inte boendelåset som det ska och personal kommer inte in i lägenheten utifrån.

Om ett boendelås av någon anledning slutar att fungera ska följande göras:

  • Hämta huvudnyckel som finns på bestämd plats på ert boende.
  • Vrid nyckeln så långt det går åt höger/vänster (baserat på hur dörren är hängd), luta dig/tryck till dörren samtidigt som du vrider nyckeln ännu mer åt höger/vänster och dra sedan ut dörren när nyckeln fortsatt är vriden åt höger/vänster.
  • Byt batteri i handtaget.

Efter att ni fått upp dörren, felsök dörren med hjälp av instruktionerna nedan.

Man kan alltid göra så att boendelåset är i passivt läge och den fungerar då som en vanlig dörr, se instruktioner ifrån 9Solutions.

 

Genom att klicka på länkarna nedanför öppnas en ny flik med instruktioner om valt ämne.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2024