E-tillsyn 9Solutions Säbo AoV

Information om E-tillsyn

I samband med att särskilda boenden fått nya internlarmsystem installerade så finns också möjligheten att utföra tillsyn utan att gå in till omsorgstagaren i dennes bostad. Tillsynen kan nu också utföras via en tillsynsenhet som installerats inne hos omsorgstagaren, där medarbetaren kan göra tillsyn via en mobiltelefon. Möjligheten att använda e-tillsyn är ett komplement till den fysiska tillsynen där medarbetaren ges möjlighet att utföra tillsyn utan att störa omsorgstagaren i onödan.

  • Samtycke med omsorgstagaren, eller anhörig krävs.
  • E-tillsyn dokumenteras i genomförandeplanen.

Hantering av e-tillsyn

Vid larm genererat av omsorgstagaren

  • Vid de tillfällen omsorgstagaren genererar ett larm (trygghetslarm, rörelselarm eller motsvarande) kan medarbetaren starta e-tillsynen för att avgöra om medarbetaren behöver gå in fysiskt till omsorgstagaren eller inte. Denna funktion kan användas dygnet runt baserat på vilka behov som den enskilde omsorgstagaren har.

Tillsyn dag eller natt

  • Vid de tillfällen en omsorgstagare bedömts få fysisk tillsyn för att säkerställa att allt är bra kan nu
    e-tillsyn användas i stället, detta för att minska risken att störa omsorgstagaren i onödan. E-tillsyn utförs på motsvarande sätt som den fysiska tillsynen med skillnad att medarbetaren inte behöver gå in i omsorgstagarens bostad.

Om en omsorgstagare har ett dokumenterat behov i genomförandeplanen att få exempelvis 2st fysiska tillsyner under natten för att säkerställa att individen har det bra och att allt som det ska, kan nu dessa tillsyner ersättas med e-tillsyn. E-tillsynen utförs vid samma tidpunkter som den fysiska tillsynen, och ska pågå ungefär lika länge, med skillnaden att nu inte störa omsorgstagaren i onödan. Det är således inte tillåtet att e-tillsyn används frekvent för tillsyn, eller vid fler tillfällen än vad som dokumenterats i genomförandeplanen.

För övrigt gäller samma rutiner som tidigare vid tillsyn.

Klicka här - för instruktioner om E-tillsyn från 9Solutions. , 292 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2024