Hantering av smartphones Säbo AoV

Ingress

Hantering av mobiltelefoner SÄBO

Varje särskilt boende har smartphones som främst används till att ta emot larm och för att signera läkemedel. Det är viktigt att dessa smartphones hanteras på rätt sätt så att de fungerar som de ska och kan användas av medarbetarna.

 • Inga inställningar ska ändras så som språk, färg, ringsignal, med mera
 • Inga APPAR ska laddas ner
 • Inga APPAR ska tas bort eller av-installeras
 • Inga bakgrunder ska ändras
 • Ingen ändring av WiFi nätverket får göras
 • Larmtelefoner ska alltid ha ljud på. Det är inte tillåtet att sätta telefonen på ljudlöst oavsett tid på dygnet.
 • När man börjar sitt arbetspass ska man se till att ljudet är på, annars hörs inte larmen i telefonen.
 • Det är inte tillåtet att ändra språk på telefonen, språk ska alltid vara Svenska
 • Inga foton får tas på omsorgstagare
 • Om smartphonen säger att det finns en uppdatering SKA den installeras


Trådlöst nätverk

Varje boende har två (2) trådlösa nätverk, ett som heter VXO, och ett som heter som boendet (ex vis Evelid). Samtliga smartphones ska alltid använda VXO för att fungera på rätt sätt.

 • VXO = Vårt administrativa nät som används av våra datorer och våra smartphones
 • Boendets namn” = Används av omsorgstagare, anhöriga och besökare. På detta nätverk finns också våra iPads, TV apparater och Yetitablets


Enklare felsökning som boende
t ska göra

Om medarbetaren upplever problem med telefonen, eller att man inte kan ta emot larm, är det första man ska göra är att starta om telefonen. Därefter säkerställer man att telefonen är ansluten till det trådlösa nätverket VXO.


Stäng av Wifi

Om telefonen fortfarande inte kan ta emot larm så kan Wifi slås av så att larmen istället tas emot via mobilnätet. Detta görs enligt följande:

 • Dra fingret uppifrån och ner så att ”gardinen” åker ner. Därefter trycker du på Wifi symbolen. (Är den blå så är den i gång – Är den grå är den avslagen).
 • Kontrollera att mobildata är i gång genom att dra fingret uppifrån och ner så att ”gardinen” kommer ner. Ikonen för mobildata ska vara blå.


Ljud och aviseringar

Det har hänt att ljudet eller aviseringar för larm APPEN har slagits av och då hörs inte larmen i telefonen. Skulle det vara så att du upplever att du inte får några larm ska ni kolla att aviseringarna är på.

 • Gå till telefonens inställningar - tryck på aviseringar – tryck på mer – kontrollera att aviseringarna för Smooth lite (Senior Living för Evelid & Bågen) är påslaget
 • Den ska vara blåmarkerad när den påslagen


NFC

Ibland används NFC i stället för QR-koden för att närvaromarkera sig på rummet. (Evelid och Bågen har endast NFC). Skulle NFC inte fungera kan det vara så att NFC är avslaget i telefon. Kontrollera att NFC är påslaget genom att:

 • Gå in under Inställningar -> Anslutningar - NFC och kontaktlösa betalningar
 • NFC ska vara blåmarkerad


Bluetooth
Tänk på att Bluetooth måste vara påslaget för att kunna öppna medicinskåpen. Kontrollera att Bluetooth är påslaget genom att:

 • Gå in under Inställningar -> Anslutning -> Bluetooth
 • Bluetooth ska vara blåmarkerad

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2024