Trycksår

Här kan du hitta information om behandling av trycksår.

Vårdprogram svårläkta sår

Här kan du läsa om trycksårskategorierna i bilaga 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och tryckavlastning avsnitt 9.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt behandling avsnitt 9.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i vårdprogrammet.

Utbildningsfilm

Här hittar du en utbildningsfilm om trycksår. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trycksårsprevention

Här hittar du ett kapitel om prevention i avsnitt 9.6.

Trycksårsgradering/diagnos

Trycksår är en omvårdnadsdiagnos som kan ställas av sjuksköterska och trycksår ska alltid kategoriseras och journalföras. Den som upptäcker ett trycksår ska alltid skriva en avvikelse.
Mer information om trycksårsprevention

Trycksår grad 1

Rodnad som inte bleknar vid tryck. Här är huden intakt men det finns en kvarstående rodnad som inte bleknar vid tryck. På mörkt pigmenterad hud kan detta tecknet vara svårt att se eller inte finnas, men färgen skiljer sig från huden runt omkring. Hög risk för att trycksår grad 1 utvecklas till en högre grad om inte total avlastning tillämpas.

Behandling

 • Total avlastning av området
 • Beräkna näringsbehov inkl. proteinbehov i relatoin till intag och sätt in proteinrikt kosttillägg (Cubitan) vid behov.
 • Inspektion av huden flera gånger per dag
 • Hudvård (mjukgörande)
 • Ev. ett förband som skyddar huden mot skjuv/friktion/fukt.

Trycksår grad 2

Delhudsskada. Vid grad två finns det antingen ett ytligt öppet sår som involverar det översta hudlagret eller så är det en blåsa. Blåsan kan vara intakt eller sprucken.

Behandling

 • Total avlastning av området
 • Beräkna näringsbehov inkl. proteinbehov i relatoin till intag och sätt in proteinrikt kosttillägg (Cubitan) vid behov.
 • Hel blåsa: Låt blåsan vara intakt. Skydda den med lämligt omläggningsmaterial, inspektera ofta. Lämpligen ska förbandet gå att lyfta på för att sedan sättas tillbaks.
 • Sprucken blåsa: Klipp bort död hud (resterna av blåstaket). Lägg om såret 1-2 gånger/vecka med fuktighetsbevarande förband.
 • Öppet sår: Behandla med fuktighetsbevarande förband.

Trycksår grad 3

Fullhudsskada. Ett trycksår i grad tre involverar hudens alla lager. Subcutant fett kan vara synligt men inte ben, sena eller muskler. Nekros och fibrinbeläggning förekommer men inte så att det döljer skadans djup. Vid en fullhudsskada kan det finnas undermineringar och fistelgångar. Djupet varierar beroende på lokalisation.

Behandling

 • Total avlastning av området.
 • Beräkna näringsbehov inkl. proteinbehov i relatoin till intag och sätt alltid in proteinrikt kosttillägg (Cubitan) 2-3 stycken/dag. Mängden beror på sårets storlek, hur mycket såret vätskar och patientens förmåga att förse sig med proteinrik mat.
 • Går läkningen inte på rätt håll - kontakta sårsjuksköterska för bedömning av behov/möjlighet till undertrycksbehandling.

Trycksår grad 4

Involverar underliggande vävnader såsom muskler, senor eller ben. Underminering av sårkanterna är vanligt, likaså fistelgångar. Djupet varierar beroende på lokalisation. Eftersom det ofta involverar ledkapslar, ben och stödvävnad så finns det risk för osteomyelit. Vid trycksår grad 4 är det ovanligt om det inte finns död vävnad att rensa bort.

Behandling

 • Total avlastning av området.
 • Beräkna näringsbehov inkl. proteinbehov i relatoin till intag och sätt alltid in proteinrikt kosttillägg (Cubitan) i maxdos, 3/dag.
 • Involvera alltid läkare.
 • Odling
 • Röntgen (utesluta osteomyelit)
 • Kontakt med sårsjuksköterska
 • Remiss till kirurgkliniken för bedömning av sårets omfattning och omgivande vävnad + bedömning av behandling med undertrycksbehandling med V.A.C.

Trycksår med ospecificerbart djup

Det går inte att kategorisera trycksår där sårbotten inte går att se, men är det uppenbart en fullhudsskada så kategoriseras såret tillfälligt som "trycksår med ospecificerbart djup". Till den här kategorin tillhör tryckskador som är täckta med nekros eller skador där huden mörknat men ännu inte öppnat sig. När sårbotten sedan går att se så kan kategori 3-4 tillämpas. Kategorin inkluderar inte transparanta blåsor som vid kategori 2.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2023