Tumörsår

Här kan du läsa om olika typer av hudcancer och behandling när det förekommer tumörer som ivolverar huden.

Skivepitelcancer

Skivepitelcancer kan bli sårbildande och kan även uppstå i befintliga sår som stått öppna länge. Det är en aggressiv tumörform med stor risk för både metastasering och recidiv. Innan det bildas sår kan symtom som en knuta eller fläck på huden förekomma. Den kan vara hudfärgad eller blekröd och kan vara täckt med fjäll. Mer information om skivepitelcancer. Länk till annan webbplats.

Lokalisationen kan variera, men förekommer oftas på solexponerade områden på kroppen så som extremiteterna.

Symtom

  • > 50 år
  • Plötslig förekomst av smärta/smärtmönster, lukt, ökad sekretion kan bero på malign förändring i såret.
  • Sår som uppstår på brännskadad hud (skadan kan ha förekommit långt tidigare)
  • Ärr som ulcererar

Diagnos

Diagnosen ställs genom biopsi.

Behandling

Remiss till specialist. Lokal behandling avgörs av sårets utseende, läkningshämmande faktorer och symtom som är besvärande för patienten.


Malignt Melanom

Malignt melanom kan ulcerera och bilda sår, det finns risk för metastasering.

Lokalisation

Oftast solexponerande områden på kroppen men förekommer även på andra delar, exempelvis fötter.

Symtom

Mer information och bilder på malignt melanom. Länk till annan webbplats.

Behandling

Avlägsnas kirurgiskt


Basaliom

Kallas också för basalcellscancer och är den vanligaste cancerformen i huden. Basaliom metastaserar i regel inte. Vävnadsdestruktion med stora svårtläkta sår kan däremot förekomma. Invasiv basalcellscancer recidiverar i 50% av fallen men i okomplicerade fall så är recidiv ovanligt, statistiken säger runt 2%.

Lokalisation

Basaliom förekommer oftast på huvudet eller halsen. I ansiktet och öronen är vanligast.

Symtom

Behandling

Ytlig basalcellscancer går ofta enkelt att avlägsna på kirurgisk väg men invasiva basaliom som växt in i underliggande vävnad kräver mer intensiv och invasiv behandling. Remiss till specialist krävs.


Maligna tumörsår

Om en patient med tumörsår inte redan har kontakt med en specialist bör ansvarig läkare remittera patienten vidare. Kan patienten inte resa så kan specialisten fungera som konsult i ärendet.

Tumörsår kan uppstå av cancer i huden, läs ovanstående texter, men det kan också uppstå på grund av maligna tumörceller som infiltrerar och växer in i huden genom metastaser eller underliggande tumör. Det finns brist på blodkärl i tumörer som gör att det bildas nekroser och infektioner med mycket besvärande lukt och sårsekretion. Tumörens utseende skiljer sig åt beroende på typ av cancer och lokalisation.

Omvårdnad vid maligna tumörsår

En sammanfattning från vårdprogrammet för maligna tumörsår kan du läsa här. , 106.3 kB. Länk till vårdprogrammet hittar du på samma sida.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023