Måltidschecklista

Verksamhetens rutiner och personalens förhållningssätt kan påverka måltidsupplevelsen i både positiv och negativ riktning. Förutom det estetiska vid måltiden så som dukning, upplägg, ljussättning och ljudnivå, påverkas måltidsupplevelsen av bemötande, hur maten presenteras med mera. Varje måltid är i sig en helhetsupplevelse där varje detalj behöver uppmärksammas och samspela.

En måltidschecklista har utformats till måltidsarbetet på särskilda boenden inom Växjö kommun. Måltidschecklistan är ett arbetsredskap med utgångpunkt i FAMM:s olika aspekter, och ger struktur och förutsättningar för att måltiden ska bli en trevlig stund på dagen.

Måltidschecklista - en standard för utförande

Planering av måltider och fördelning av arbetsuppgifter har en direkt påverkan på måltidens utformning och i förlängningen hur måltiden upplevs av omsorgstagarna. För att alla de måltider som serveras inom omsorgen ska uppnå en god kvalitet behövs det skriftlig planering och inarbetade rutiner som inkluderar dygnets alla måltider. Måltidschecklistan tydliggör ansvarsfördelning vid måltider och guidar personalen genom hela måltidskedjan; vad som händer före, under och efter måltiden. Måltidschecklistan ska efterföljas vid dygnets alla måltider, mellanmål som huvudmåltider, vare sig om omsorgstagare väljer att äta gemensamma måltider i matsal eller restaurang, eller enskilt i det egna rummet.

Måltidschecklistan kan anpassas efter den enskilda verksamhetens behov och förutsättningar. Ibland kan tillägg behövas för att specificera verksamhetsegna rutiner eller tydliggöra omsorgstagares individuella behov. Däremot ska inte några av de delar som finns med i måltidschecklistans grundutförande tas bort.

Måltidschecklistan ska finnas tillgänglig i alla avdelningskök. Den ska vara välkänd och efterföljas av all personal som arbetar med måltiderna. Den utgör en viktig del av introduktionen av nyanställ personal och vikarier. Måltidschecklistan finns att hämta hem via Nutritionshandboken (länk).

Länkar

Måltidschecklista , 131.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2021
Nutritionshandbok