Måltidschecklista

En måltidschecklista har utformats till måltidsarbetet på särskilda boenden inom Växjö kommun. Måltidschecklistan har måltidsmodellen FAMM:s som utgångspunkt.

Planering och fördelning av arbetsuppgifter

Planering av måltider och fördelning av arbetsuppgifter har en direkt påverkan på måltidens utformning och i förlängningen hur måltiden upplevs av omsorgstagarna

Avdelningen upprättar egna rutiner för måltidsordningen och ansvarsfördelningen mellan dag - och nattpersonal

Måltidschecklistan , 84.1 kB. ger stöd för planering, förberedelser, genomförande och efterarbetet vid måltiderna

Måltidschecklistan används vid introduktionen av nyanställd personal och vikarier.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022
Nutritionshandbok