Måltidsobservationer

Måltidsobservationer är ett sätt att följa upp och utvärdera hur väl måltiderna fungerar.

Vad är en måltidsobservation?

En måltidsobservation innebär att passivt iaktta hur måltiden går till, till exempel personalens bemötande, presentation av maten och rummets ljussättning, innehållet i listan utgår ifrån FAMM.

Att observera måltider i verksamheten ger möjlighet till reflektion och ett underlag för planering och utveckling av måltidsarbetet.

Att göra en måltidsobservation

Den som har till uppgift att observera måltiden deltar inte i själva måltiden - observatörens plats ska vara i bakgrunden

Observatörens uppgift är att dokumentera enligt mallen.

Att ta bilder före serveringen på måltidsmiljön kan vara ett sätt att ge en överblick på rummet - miljön men även hur maten läggs upp (respektera varje individ vid eventuell fotografering).

Efter måltiden sammanställs resultatet med reflektioner på det positiva och eventuella förbättringar

Resultatet diskuteras med kollegor och enhetschef.

Länkar

Mall för måltidsobservation , 131.1 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Nutritionshandbok