1. GPS-positionslarm (klocka)

GPS-positioneringlarm är alltid ordinerade av sjuksköterska

Detta kan du göra om något inte fungerar med GPS-positionslarm (klocka)

Felsökning och lättare åtgärder:
1. Är larmet laddat?
- Testa med att sätta klockan på laddning, kolla så att strömmen är i. Tryck ner klockan på rätt sätt i laddstationen.

2. Är laddstationen hel?
- Där klockan sätts finns det 4 kopparbläck , 93.9 kB.?
- Finns det en kontakt där strömsladden , 69.3 kB. går in?

3. Har larmet rätt placering på armen?

4. Är armbandet helt?

5. Har någon tappat GPS-larmet, eller ser det trasigt ut?

6. Ser GPS-klockan vattenskadad ut? Vatten/fukt på insidan om glaset.

7. OM säkerhetsområde finns - testa att gå utanför området med larmet.
Ringer Doro Trygghetsjour upp?
- NEJ: Ring upp trygghetsjouren 010-4829000, uppge brukarens behörighetskod och GSM nr, be trygghetsjouren om en spårning, då ni misstänker att klockan är trasig.
- JA: Trygghetsjouren ringer upp men anger en position som är felaktig. Testa igen att få en spårning. (gå till punkt 6 oavsett om nästa spårning är korrekt)

8. Hjälper inte ovanstående, kontakta alltid sjuksköterska och ansvarig chef för att stämma av vad som ska göras. Jourtid ska:
- Kommunens personal kontakta beredskapschefen.
- Privata utförare vidtar åtgärd enligt rutin inom företaget.

Upptäckaren skall ALLTID meddela sjuksköterskan i tjänst om GPS-klockan inte fungerar som den ska även vi kortare tillfällen. Sjuksköterska alltid meddela larmsamordnare om att GSP-klockan inte fungerar och vilka åtgärder som är gjorda.

Kontorstid: Kontakta larmsamordnarna

Under jourtid, ring Doro Trygghetsjouren 010-4829000.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2022
Larmhandbok