3. Övriga skyddsåtgärds-/HSL-larm

Larmen är ordinerade av sjuksköterska

Bruksanvisning, manual samt en felsökningsrutin vad personalen ska göra om larmet inte fungerar, ska finnas.
Samt att ansvarig sjuksköterska ska/bör veta hur larmet ska kontrolleras då denne äger ordinationen.
Om inte; kontakta larmsamordnarna.

  1. Fallarm
  2. Säng-/sitt-/matt-/rörelselarm
  3. Dörrlarm

Dessa larmen skall alltid kontrolleras enligt ordinationav Sjuksköterska/PAS för att säkerställa fel och brister på larmet om inget annat skrivs.
Kontrollera även så att larmet sitter på rätt placering på förbestämt/markerat ställe.
Sjuksköterska/PAS ordinerar att kontrollens görs av personalen, om inget annat är skrivet. Signeras enligt rutin

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2022
Larmhandbok