3. Dörrlarm

Felsökning och lättare åtgärder för dörrlarm

Mer information om dörrlarm

Ett dörrlarm skall alltid kontrolleras minst 1 gång i veckan för att säkerställa fel och brister på larmet. Kontrollera även så att larmet sitter rätt placerat, på lgh-/dörren. Ansvarig sjuksköterska/PAS ordinerar alltid av personalen att kontrollen görs och signeras enligt rutin.

1. Är larmet PÅ?

2. Har larmet rätt placering?
På det uppmärkta stället som är förbestämt?

3. Finns magneten kvar?
Finns dörrlarmet kvar?

Är larmet flyttat på? Ser det trasigt ut? Om inte, testa att byta batteri (punkt 5) om inte det hjälper,
se punkt 8.

4. Byta batteri: I larmen finns antingen två stycken AAA eller två stycken AA batterier, undantagsvis 9V. Ni behöver en liten stjärnskruvmejsel. Observera att det kan finnas flera vita eller svarta dosor med batterier till samma larm.

5. Vid provlarmning:Innan ni testar är det viktigt att meddela övrig personal. Prova därefter larmet för att kontrollera om det funkar med de åtgärder som ni har gjort

6. Om larmet inte fungerar, se om ni kan följa bruksanvisningen/manualer för att via återinstallera larmet.

7. Hjälper inte ovanstående, kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef för att stämma av vad som ska göras fram tills larmet fungerar igen. Sjuksköterska felanmäler HSL-larmet till larmsamordnarna. 

8. Kontakta larmsamordnare vid frågor och behov av hjälp.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2022
Larmhandbok