2. EP-larm

Larmen är alltid ordinerade av sjuksköterska

Om EP-larmet är en specialanpassning (om det är ifrån två olika leverantörer) Se special bruksanvising som alltid medföljer vid installation.

Mer information om EP-larm

Felsökning och lättare åtgärder


1. Är alla de delar som tillhör EP-larmet "".

2. Är larmet rätt placerat? ex. på handleden, under / i sängen?

3. Kontrollera att kablarna till och ifrån EP-larmet är hela och fina utan några skador.
Att alla kontakterna sitter strömanslutna och är ””. (Vid skadade kablar eller andra skador, se punkt 6)

4. A (Gäller EPISafe, som sitter på handleden) Kontrollera att Ep-sensorn är laddad och att det är nya batterier i EP-larmets alla delar (kopplingsdosor), samt att den reagerar vid skakning av handleden. Om JA = allt är ok med larmet, men skickar ej larmet vidare till handenheten/sökarna, Är handenheten/sökaren ""? om Ja = kontakta ansvarig sjuksköterska = då är det något annat som är fel.
Om NEJ = kontrollera så att Ep-larmets alla delar är "", tips är att starta om alla delar.

Om det finns risk att vatten har inkommit i sensorn. Se bruksanvisning som medföljer och kontakta ansvarig SSK/PAS.

4.B (Gäller övriga EP-larm) Reagerar EP-larmet om du skakar sängen, försök dra igång ett larm?
JA = allt ok med larmet. men skickar ej larmet vidare, ""? Ja = kontakta Sjuksköterska.
NEJ = kontrollera igen hur larmet ser ut om det finns några veck/skador på sensorn /larmet. Se punkt 6.

5. Batteri Byte: Görs alltid av larmsamordnarnan

Efter batteribyte är det viktigt att testa larmet, Meddela övrig berörd personal att man ska provlarma ett EP-larm.

6. Om EP-larmet inte fungerar efter ovanstående åtgärder, då gör du på följande sätt:

  • Kontakta ALLITD ansvarig sjuksköterska informera vad som är testat av dessa åtgärder.
  • Sjuksköterska ska alltid kontakta Larmsamordnare enligt rutin!

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-216 66 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2023
Larmhandbok