Måltidsmiljön

Varje måltid är i sig en helhetsupplevelse där varje detalj behöver uppmärksammas och samspela. Måltidsmiljön bör vara förberedd och utformad på ett trivsamt vis inför måltiden. Efterfråga omsorgstagarnas önskemål för att utforma en miljö som inger trygghet och som skapar matro och matlust. Att få känna doften av lagad mat eller nybakat bröd, och ta del av hur maten tillagas ger en positiv inverkan på måltidskvalitén. Förutom det estetiska vid måltiden, så som dukning, upplägg, ljussättning och ljudnivå påverkas måltidsupplevelsen av bemötande, verksamhetens rutiner, samt hur maten presenteras och smakar.

Förbered måltidsmiljön genom att duka fint, anpassa efter säsong och högtider och gör skillnad på vardag och helg. Tänk på att arbeta med färgkontraster på dukningen för att underlätta för omsorgstagare med synnedsättning och demens. Dukningen kan också ha en ljuddämpande effekt med textilunderlägg och dukar, undvik brickor på bordet. Skydd under stolsben rekommenderas också för ljuddämpning. Ljussättningen i matsalar och restauranger är också av vikt, se över belysning och ljusinsläpp från fönster. Omsorgstagare bör inte bli bländade av direkt solljus eller reflektioner i bordskivor. Extra punktbelysning över matsalsbord kan behövas.

Ljud från en TV som står på i bakgrunden eller samtal som förs mellan personal eller besökare kan upplevas distraherande och skapa oro hos omsorgstagare. Samtal som berör avdelningsarbetet skall inte ske under måltiden. Fokus bör istället vara på omsorgstagarna, uppmuntra till samtal dem emellan och skapa en social och trivsam stund. Hänvisa gärna besökare eller personal till andra tider på dagen än under måltider för att minska risken för att oro uppstår bland omsorgstagarna. Finns restaurang på boendet kan man hänvisa besökare ditt tillsammans med sin närstående. Förutsättningarna och behov kan vara mycket skilda på olika avdelningar och därför finns också behov av olika lösningar. Bedömning bör också göras utifrån varje omsorgstagares förutsättningar och möjligheter, vilka kan vara olika från dag till dag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2021
Nutritionshandbok