Trycksår eller risk för trycksår

Rutin för arbetsterapeut vid trycksår eller risk för trycksår.

Förskrivning av tryckavlastande dyna vid sår som uppstått på grund av sittandet genomförs snarast möjligt, sedan följs nedanstående rutin. Viktigt att samarbeta med sjuksköterska och fysioterapeut

Anamnes och bedömning

Norton, vad är orsaken och var finns såret/risken?

Sittanalys:
Vad utför patienten för aktiviteter i sittande?
Positionering, sitter patienten tillräckligt långt bak i rullstolen, lutar patienten åt någon sida eller framåt, sittdjup, fötterna på fotplattorna?
Vilka skjuvkrafter finns eller friktion framåtglidning i rullstolen?
Vad sitter patienten på för material?

Region Kronoberg kan hjälpa till med tryckmätning, vilken dyna som ger bäst avlastning. Kontakta vid behov hjälpmedelskonsulent.

Rörelseförmåga:
Ändrar patienten läge själv? Gör hen det vid uppmaning?
Kan patienten stå/resa sig upp?

Kartläggning av dygnet:  sitt tid, vila och nattvila, lägesförändringar. Använd gärna URIFORMs Kartläggning av 24 timmars positionering , 297.7 kB, öppnas i nytt fönster. som en beskrivning av nuläget.

Analys
Använd informationen från utredningsdelen och gör en analys - vilka insatser är aktuella?

Insatser

Instruktion/aktivitet: lägesförändring och lägesändring, delta i aktivitet

Träning: aktivitet, förflyttning

Säng: vändning varannan timme, planläge. Användandet av hjälpmedel ex glidlakan, dävert

Rullstol: tryckavlastande dyna, sitt tid- lägesändring minst en gång i timmen, underlätta för patienten att själv ändra ställning, dokumentera lägesändringar med hjälpa av p-skiva. Anpassa sittandet för att minska friktion och skjuvning ex byta rullstol, ändra inställningar.

Dygnsrytm: balans mellan aktivitet och vila kan behöva ändras på grund av behov av sårläkning, sitt tid max 2 timmar och däremellan lägesändring oftare för patienter med mycket begränsad rörelseförmåga.

Uppföljning

  • Har såret förändrats?
  • Har insatser fungerat/genomförts?
    Använd analysmodell för uppföljningsbehov

Utvärdering

Är målet uppnått? Fortsatt intervention?

Version: 2014-08-15
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022