Trycksår eller risk för trycksår

Rutin för arbetsterapeut vid trycksår eller risk för trycksår.

Förskrivning av tryckavlastande dyna vid sår som uppstått på grund av sittandet genomförs snarast möjligt, sedan följs nedanstående rutin. Viktigt att samarbeta med sjuksköterska och fysioterapeut

Anamnes och bedömning

Norton, vad är orsaken och var finns såret/risken?

Sittanalys

Vad utför patienten för aktiviteter i sittande?
Positionering, sitter patienten tillräckligt långt bak i rullstolen, lutar patienten åt någon sida eller framåt, sittdjup, fötterna på fotplattorna?
Vilka skjuvkrafter finns eller friktion framåtglidning i rullstolen?
Vad sitter patienten på för material?

Rörelseförmåga

Ändrar patienten läge själv? Gör hen det vid uppmaning?
Kan patienten stå/resa sig upp?

Kartläggning av dygnet

sitt tid, vila och nattvila, lägesförändringar. Använd gärna URIFORMs Kartläggning av 24 timmars positionering , 297.7 kB, öppnas i nytt fönster. som en beskrivning av nuläget.

Analys

Använd informationen från utredningsdelen och gör en analys - vilka insatser är aktuella?

Insatser

Instruktion/aktivitet

lägesförändring och lägesändring, delta i aktivitet

Träning

aktivitet, förflyttning

Säng

vändning varannan timme, planläge. Användandet av hjälpmedel ex glidlakan

Rullstol

tryckavlastande dyna, sitt tid- lägesändring minst en gång i timmen, underlätta för patienten att själv ändra ställning, dokumentera lägesändringar. Anpassa sittandet för att minska friktion och skjuvning ex byta rullstol, ändra inställningar.

Dygnsrytm

balans mellan aktivitet och vila kan behöva ändras på grund av behov av sårläkning, sitt tid max 2 timmar och däremellan lägesändring oftare för patienter med mycket begränsad rörelseförmåga.

Hjälpmedel utifrån risk vid hygien och toalettbesök

Uppföljning

  • Har såret förändrats?
  • Har insatser fungerat/genomförts?
    Använd analysmodell för uppföljningsbehov

Utvärdering

Är målet uppnått? Fortsatt intervention?

Version: 20230221
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2023