Förskrivningsrutiner i särskilt boende

I avsnittet beskrivs ansvar för ordination och beställning av produkter. I särskilt boende ingår kosttillägg och sondmat i matabonnemanget.

Ansvar för ordination av sondmat till patient i särskilt boende

  • Läkare och dietist: Vid uppstart i samband med sjukhusvistelse ska ordinationen följa med patienten
  • Distriktsläkare: Om distriktsläkare har remitterat patienten för en gastrostomi har distriktsläkaren ansvaret för ordinationen
  • Dietist i region Kronoberg: Om patienten har en dietistkontakt kan distriktsläkaren kan vända sig till densamme för hjälp med ordination
  • Sjuksköterska i kommunen: Distriktsläkaren kan tillsammans med patientansvarig sjuksköterska i kommunen lägga upp ordinationen

Beställning av kosttillägg, sondmat och tillbehör

Beställning av kosttillägg/ sondmat och tillbehör som sprutor och aggregat görs i OneMeds beställningssystem. Beställningar kan endast göras av sjuksköterska med behörighet.

PEG, knapp, gastrostomiport och matningsslangar beställs genom regionens beställningsservice i Växjö.

Utlåning av nutritionspump sker via MFT (Medicinsk Teknik i Växjö). Se sista sidan i informationen som är gemensam för region och kommuner "Rutin hantering av nutritionspump" , 1.5 MB. för detaljerad information om avhämtning och inlämning med mera.

Ryggsäck fås via dietist i lasaretten eller via MFT. Infusionsställning till nutritonspump beställs, efter förskrivning, (oftast av sköterska i kommunen), från HMC (Hjälpmedelscentralen) i Växjö.

Om den enskilde har börjat med sondnäring i samband med inläggning på lasarettet ska nutritionspumpen följa med från vårdavdelningen.

När en gastrostomi har lagts polikliniskt efter remiss från distriktsläkare är det distriktsläkarens ansvar att i samband med att remissen skrivs även beställa nutritionspump, aggregat och andra tillbehör.

Förrådsbeställning till boendet

För att ha ett mindre lager av kosttillägg på boendet för till exempel utprovning av smaker och vid akuta behov görs en förrådsbeställning. Vid behov kontakta distriktssköterska Lina Karlsson, distriktssköterska Annika Tarstad, distriktssköterska Camilla Petersson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2024