Åtgärder

Efter att analysen har gjorts ska en bedömning göras av om åtgärder ska vidtas och i så fall vilka för att förhindra upprepning. Åtgärderna ska vidtas så snart som möjligt. Det är enhetschefen som är ansvarig för samordning av åtgärderna.

Det är viktigt att utse person/personer som ska vidta åtgärderna och att bestämma när de ska vara genomförda. Ett samarbete över yrkesgränserna krävs ofta för att det förebyggande arbetet ska bli framgångsrikt. Exempel på åtgärder kan vara:

  • Förändringar i rutiner och/eller riktlinjer
  • Att göra rutiner och riktlinjer kända av alla, och försäkra sig om att förutsättningar finns för att tillämpa dem
  • Förändringar av arbetssätt
  • Utbildning och fortbildning eller handledning
  • Översyn av nutritionsstatus och läkemedelsbehandling
  • Skyddsåtgärder
  • Handledning och/eller utbildning med inriktning på omsorg/omvårdnad

Åtgärderna dokumenteras i Lifecare avvikelse och  i respektive journal. Varje mottagare av avvikelse i ska ha påbörjat anteckningar senast efter en vecka. Anteckning ska göras även om ingen åtgärd planeras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022