Vem ska rapportera?

Alla medarbetare, som upptäcker en händelse eller omständighet, där omsorgstagare skadats eller utsatts för risk att skadas ska registrera en avvikelserapport.

Behöriga medarbetare registrerar avvikelsen i verksamhetssytemet. Behöriga medarbetare kan vara sjuksköterska, vård- och omsorgspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut, enhetschef, dietist, avdelningschef, omsorgschef, MAS, MAR och SAS.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2023