Vem ska rapportera?

All personal, som upptäcker en händelse eller omständighet, där omsorgstagare skadats eller utsatts för risk att skadas ska skriva och lämna in en avvikelserapport.

Behörig personal registrerar avvikelsen i verksamhetssytemet.Behörig personal kan vara sjuksköterska, baspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast, enhetschef, dietist, avdelningschef, omsorgschef och MAS.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022