Varför ska avvikelse rapporteras?

Avsikten med avvikelsehantering är att åstadkomma en kvalitetshöjning och därmed förhindra att personer kommer till skada i vår verksamhet.

När en avvikelse hänt och rapporterats är det händelsen som rapporteras, inte den som eventuellt gjort ett misstag. Ofta hittar man i analysen av händelsen någon eller några orsaker t.ex. brister i rutiner eller planering, som bidragit till att något inte har blivit som det var tänkt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2023