Tyck till

Omsorgstagare och närstående är ofta de som först upptäcker brister och risker i verksamheten.

För att fånga upp deras synpunkter på verksamheten är broschyren ”Tyck till” ett utmärkt hjälpmedel. Broschyren ska finnas tillgänglig i alla verksamheter dit omsorgstagare och närstående kommer.

Mer information om synpunkter och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2022