Vad är en avvikelse?

När vi arbetar med människor kan vårt agerande av olika orsaker ibland innebära risker för, eller få oavsedda och svåra konsekvenser för dem vi är till för.

En avvikelse är en händelse som har lett till eller hade kunnat leda till något oönskat t.ex. om händelsen har medfört eller hade kunnat medföra att omsorgstagaren/patienten skadats. Även psykiska konsekvenser, t.ex. oro och otrygghet, kan räknas som skada. Fall och falltillbud är en typ av avvikelse. Andra exempel på avvikelser kan vara brister i bemötande, upplevda missförhållanden, brister i läkemedelshanteringen, vårdrelaterade infektioner, brister i informationsöverföring och brister i handläggning.

Avvikelsehantering är en viktig del i arbetet med kvalitetssäkring och utveckling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2023