När medicinteknisk produkt, till exempel hjälpmedel, är inblandad

När en medicinteknisk produkt är inblandad, och det är något fel på själva produkten som har lett till avvikelsen, ska den omedelbart tas ur bruk och märkas ”Får inte användas”.

Vid avvikelse där medicinteknisk produkt är inblandad registrerar upptäckaren detta som en avvikelse som läggs till den enhet där händelsen inträffat/felet har upptäckts. Ansvarig chef delar avvikelsen med kommunrehab så snart som möjligt. Avsikten är att den tekniska bedömningen/analysen ska ske snarast och att den ska kunna vägas in i övrigt analysarbete.

Information för ifyllande av avvikelseanmälan. , 79.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Det är MAR som bedömer och gör anmälan till Läkemedelsverket när det är aktuellt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2024