Uppföljning och avslutande

Uppföljning görs vid fastställd tidpunkt, eller om det behövs tidigare.

Syftet är att se om beslutet har lett till åtgärder och om åtgärderna har haft avsedd effekt, eller om det fortfarande finns risker kvar som bör åtgärdas. Det är ansvarig chef som ser till att en gemensam uppföljning görs när det behövs. För uppföljning av enskilda åtgärder ansvarar respektive yrkeskategori.

Det är oftast bra att redan när åtgärderna bestäms också bestämma hur uppföljning av åtgärderna ska ske.

Exempel på uppföljningsmetoder:

  • träffas i grupp igen och tillsammans bedöma om åtgärderna har fungerat som det var tänkt
  • någon eller några personer får ansvaret för att följa upp
  • det kanske går att följa resultatet av åtgärderna genom statistik, enkäter eller andra metoder
  • kvalitetsrådet är ett forum för att diskutera och följa upp avvikelser som har mer övergripande betydelse och för att analysera enhetens avvikelsestatistik.

Ansvarig chef har som uppgift att se till att avvikelsen blir analyserad, åtgärder sätts in och att uppföljning sker.

Avslutande

Avslutande görs snarast efter att alla som har fått bevakning har dokumenterat åtgärder och uppföljning om sådan är planerad. Om någon har fått bevakning men inte är berörd av händelsen ska hen ange detta. Om avvikelsen har lagts till fel person ska den omdirigeras.

Avvikelser avslutas av ansvarig chef. Om det är flera enheter inblandade så görs en överenskommelse om vilken chef som ska avsluta. Externa avvikelser avslutas av MAS och avvikelser som rör tekniskt fel på hjälpmedel avslutas av kommunrehab.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2024