Stöd till personal

När en avvikelse av allvarlig karaktär har inträffat är det vanligt att den personal som är inblandad behöver stöd för att bearbeta händelsen. Det är då enhetchefens ansvar att se till att stöd erbjuds.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2023