Dosapoteket

Avvikelser som rör Apodos hanteras som externa avvikelser. Kopia på aktuell ordinationshandling och ev. annan pappersdokumentation skickas  till MAS.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018