Externa avvikelser

Externa avvikelser är avvikelser som:

  • Avvikelse som inkommit från extern part  registreras som inkommande  extern avvikelse
  • Avvikelse som skickats från kommunen till extern part registreras som utgående extern avvikelse 

Extern part kan vara regionens vårdenheter, enskild utförare (privata), apotek, serviceresor, bostadsbolag och olika leverantörer/tillverkare

Alla externa avvikelser hanteras av MAS och MAR.

Kommun, region och privata vårdgivare med avtal arbetar gemensamt också övergripande med avvikelserna.

Statistik redovisas av MAS och MAR.

Inkommande avvikelser

Inkommande avvikelser registreras av MAS i verksamhetssystemet. Bevakning skickas till ansvariga chefer som lägger in övriga berörda personer som medutredare. 

Analys görs av ansvariga personer och svar skrivs in i verksamhetssystemet. När avikelsehanteringen är avslutad skickas svar av MAS till extern part.

Utgående avvikelser

Den som upptäcker en avvikelse där extern part är ansvarig/berörd skriver in avvikelsen i verksamhetssystemet.

Avvikelsen läggs på MAS/MAR som organisation.

Avvikelsen skickas till extern part som analyserar och besvarar avvikelsen.

MAS registerar analysen/svaret i verksamhetssystemet och det är den som har skrivit avvikelsen som själv ansvarar för att kontrollera om svar inkommit.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2023