Externa avvikelser

Externa avvikelser är avvikelser som:

  • Inkommit från extern part - inkommande 
  • Skickats från kommunen till extern part - utgående 

Extern part kan vara regionens vårdenheter, enskild utförare (privata), apotek, serviceresor, bostadsbolag och olika leverantörer/tillverkare

Alla externa avvikelser hanteras av MAS.

Kommun, region och privata vårdgivare med avtal arbetar gemensamt också övergripande med avvikelserna.

Statistik redovisas av MAS.

Inkommande avvikelser

Inkommande avvikelser registreras av MAS i verksamhetssystemet. Bevakning skickas till ansvariga chefer som delar med övriga berörda personer. 

Analys görs av ansvariga enheter/personer, svar skrivs in i verksamhetssystemet. När avikelsehanteringen är avslutad delar ansvarig enhetschef avvikelsen med MAS. Svar på avvikelsen skickas sedan till extern part.

Utgående avvikelser

Den som upptäcker en avvikelse där extern part är ansvarig/berörd skriver in avvikelsen i verksamhetssystemet.

Avvikelsen läggs med MAS som mottagare.

Avvikelsen skickas till extern part som analyserar och besvarar avvikelsen.

MAS registerar analysen/svaret i verksamhetssystemet och delar svaret med berörda personer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022