Beslutsstöd

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården när patienten försämras i sitt allmäntillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning vilken vårdnivå som är adekvat.

Checklista Beslutsstöd , 593.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokal rutin för användande , 261.4 kB, öppnas i nytt fönster. av beslutsstöd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018