Informationsöverföring inom hälso- och sjukvården

För sjuksköterska i kommunal verksamhet och privat verksamhet på avtal med Växjö kommun.

Övergångar mellan olika vårdgivare eller vårdande enheter innebär en förhöjd risk för
patientsäkerheten. Därför bör denna del av vårdprocessen säkerställas genom tydliga
ruter. Denna rutin är en del omsorgsförvaltningens och Arbete och välfärds
ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.

Länk till rutin för sjuksköterska , 122.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till rutin för arbetsterapeut/fysioterapeut , 120.6 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018