Riktlinjer för kontakter med Akutvårdsavdelningen - AVA

Patienter som vårdas på Akutvårdsavdelningen, AVA, och som har kontakt med kommunal hemsjukvård gäller följande handläggning:

  • Ansvarig sjuksköterska ska alltid kontakta ansvarig sjuksköterska i kommunen via telefon och informera om att patienten ska skrivas ut och rapportera över patienten.
  • Journalutskrift ska skickas med, alternativt medicinklinikens utskrivningsmeddelande. Är den ej klar innan patienten lämnar avdelningen ska det faxas så fort som möjligt.
  • Aktuell läkemedelslista ska skrivas ut och skickas med patienten. Har patienten APO-dos ska ändringen läggas in där direkt och lista skickas med patienten. Om patienten fått nytt läkemedel insatt och det föreligger svårigheter för patienten/hemsjukvården att tillhandahålla det ska AVA skicka med läkemedel efter överenskommelse.
  • Kontakt med hemtjänst för att meddela att patienten kommer hem och säkerställa att någon möter upp patienten vb ska göras av ansvarig sjuksköterska på AVA.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018