Samverkan psykiatri socialpsykiatri

Samverkan med Region Kronoberg

Denna överenskommelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett styrande dokument där landstingsledningen och kommunledningarna ansvarar för att verksamheterna inom respektive huvudman ges kunskap om och mandat att arbeta i enlighet med samverkansöverenskommelsen.

Samverkan mellan omsorgsförvaltningen och Arbete och välfärd

Denna rutin , 1 MB, öppnas i nytt fönster. beskriver hur ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska fördelas mellan förvaltningarna när en patient med boendestöd även har behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021