Samverkan, vårdplanering, utskrivningsklara i Kronobergs län

I enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns det en överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner gällande rutin för inskrivning in- och utskrivning av patienter i sluten vård.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2021