Rutin för installation av nyckelgömma/accesslösning inom Ordbo

Om larmombudet har möjlighet, kontrollera gärna i förväg hur det ser ut på platsen/dörren/fastigheten, så att du vet ungefär vad du behöver ha med dig vid installationen.

OBS! Vi sätter INTE längre nyckelgömmor utomhus så att skruvarna (inklusive lås-/envägsskruv) är åtkomliga för allmänhet. Om det inte går att sätta en vanlig gömma enligt ovan rutin kontakta larmsamordnarna.

Ta med detta vid installation av nyckelgömma:

 • Skruvdragare med "bits" och eventuellt bitsfäste (se till att du har rätt bits och att skruvdragaren är laddad).
 • Fast nycklar nr 7 och nr 8
 • Träskruv och stjärnskruvmejsel
 • Låsmuttrar, brickor och skruv/bultar (olika storlekar) - att fästa nycklarna med.
 • Den lilla insexnyckeln (om du ska sätta gångjärnsgömma)
 • Det finns olika gömmor både höger och vänsterhängda.
 1. I första hand, finns porttub eller trapphusfäste , 120.5 kB, öppnas i nytt fönster. sedan tidigare, så ska den användas.
  Kontakta  Öppnas i nytt fönster.larmsamordnare om du inte kommer in i den.

  OBS! Säkerställ att fastighetsägaren godkänner montering av nyckelgömma/ accesslösning. Information och blankett för skriftligt godkännande , 145.5 kB, öppnas i nytt fönster. Skicka/lämna påskriven blankett till larmsamordnarna. Växjöbostäder har vi fått godkänt från. Är det en enskild fastighetsägare (exempelvis villa) behövs inget skriftligt, bara muntligt.

 2. I andra hand, skruva vanlig rak bakkantstub , 91.3 kB, öppnas i nytt fönster. på dörren där personal ska gå in. Finns det en kant/fals på dörren används istället smal- , 93.2 kB, öppnas i nytt fönster. eller bredfalsad , 85.1 kB, öppnas i nytt fönster. bakkantstub.

 3. Om det inte går, eller vi inte får skruva i dörr, prova att sätta gångjärnsgömma , 91 kB, öppnas i nytt fönster., som inte ger någon åverkan på dörren eller fastigheten.

 4. Om det inte heller går, kolla om du får/kan fästa bakkantsgömma på någon låst dörr i närheten. Sätts gångjärnsgömma behöver dörren inte vara låst. Notera tydligt på rätt ställe i ProCapita var gömman finns.

 5. Om det inte heller går, kontaktas larmsamordnare. Meddela oss då också kontaktuppgifter till fastighetsägare och/eller fastighetsskötare.

 6. Är det risk att det blir skrapmärken på dörren vid användandet av gömman ska gummiskydd , 84.9 kB, öppnas i nytt fönster. fästas under gömman. Finns hos larmsamordnare.

 7. Fäst alltid brukarnyckeln med s.k. gumminyckelhållare , 179.1 kB, öppnas i nytt fönster. (utom i runda tubskallar).

 8. Finns låst ytterport, säkerställa att portkod fungerar dygnet runt. Notera i så fall den på rätt ställe i ProCapita. Är porten låst utan portkod, kolla om det går att sätta nyckelgömman utanför låst port, enligt punkt 2–6.

 9. Måste tagg användas, och ni redan har taggar från den fastighetsägaren, ser enheten till att era taggar är aktiva för aktuell fastighet.
  Enheten ansvarar för taggar och portkoder är aktuella.

På kontoret:

Skicka alltid ett LifeCare meddelande till "Digitala lås". Meddelandet ska innehålla:
 • Vilket nr på låset,
 • Vilken brukare,
 • Placering av gömman om den inte sitter på lgh dörren.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Larmhandbok