Installera skyddsåtgärdslarm & HSL-larm inom Ordbo

Hur man installera ett Skyddsåtgärds-och HSL-larm, dessa installationer görs främst av larmsamordnarna, om inget annat sägs.

Ordination

Skyddsåtgärds-/HSL-larm ordineras alltid av sjuksköterskan/PAS.
Men om larmet endast går inom bostaden mellan exempelvis make/maka då kan larmet förskrivs av en Arbetsterapeuten.

Sjuksköterskan/PAS kan alltid läsa Rutiner för hälso-/sjukvårds handboken Öppnas i nytt fönster. - förskrivningsprocessen Öppnas i nytt fönster..

Installation - Dessa larm installeras alltid av larmsamordnarna om inget annat är bestämt inom Ordbo

Vid frågor eller funderingar kontakta larmsamordnarna

Information

 • Vid installationen ska alltid ansvarig sjuksköterska och baspersonal medverka.

 • Sjuksköterskan/PAS meddelar alltid ordination/förskrivningen genom meddelande i LifeCare till "Larmsamordnarna" Meddelandet ska innehålla:
  -Omsorgstagarens personnummer.
  - Önskad larmtyp och eventuella inställningar.
  - Vad orsaken till förskrivningen är.
  - Om det är akut behov eller inte.

 • Det är sjuksköterskans ansvar att berörd personalgrupp får informationen om vad som gäller och hur skyddsåtgärds-/HSL-larm, signeringslistor och kontroller sköts.

 • GPS-positionslarm (klocka)

 • Övriga skyddsåtgärds-/HSL-larm

Flöde och installationsbeskrivning av Skyddsåtgärd-/HSL-larm inom Ordbo

Flöde och installationsbeskrivning:

 1. PAS/sjuksköterska kontrollera hur man förskriver ett skyddsåtgärds-/HSL-larm "Rutiner för hälso- och sjukvårdshandboken Öppnas i nytt fönster.

 2. PAS/sjuksköterskan kontaktar larmsamordnarna och beskriver situationen och rådfrågar vad som kan passa om hen är osäker på vilket larm som fungerar för brukaren.

 3. Larmsamordnarna tar fram lämpligt/lämpliga larm.
  Om larmprodukterna som kombineras inte har samma tillverkare/leverantör och det inte finns kombinationsavtal blir det en Specialanpassning. Larmsamordnarna tar fram dokumentationen för larmkombinationen. CE märkningen på alla delar tas bort och kommunen blir produktansvarig för larmkombinationen samt märker upp med nytt id.nr på alla delar av specialanpassningen.

 4. Sedan bokar larmsamordnare installationstid med sjuksköterskan som ordinerat larmet. Viktig att sjuksköterskan bokar in berörda (de som hanterar larmet dagligen) som behöver medverka.

 5. Vid installationen lämnas:
  ‑ Leverantörens manual/bruksanvisning (om det är en specialanpassning ska den dokumentationen lämnas och skrivas på av sjuksköterskan).
  ‑ Signeringslistan för kontrollen.
  ­­‑ Felsökning och lättare åtgärdsbeskrivning av larmet.
  ‑ Inställningsguide/värde (för de inställningar som är viktiga för larmet).
  ‑ Larmsmordnaren fyller i "Information om skyddsåtgärdslarm" Som lämnas hos användaren/omsorgstagaren.

 6. Larmet ska alltid installeras enligt leverantörens riktlinjer/manual.

 7. Om det behövs uppsättning av nyckelgömma/accesslösning ska detta göras av berörd personal/enhet vid installationen.

Arbetsterapeuter kan i vissa fall förskriva skyddsåtgärder

Information och rutiner/flöden kommer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2024
Larmhandbok