Installera trygghetslarm inom Ordbo

Här finns hur man:
- Information till omsorgstagaren
- Nyckelkvittenser
- Hur man installera ett trygghetslarm
- Räckviddstest på trygghetslarm
- Förstärkningsantenner till trygghetslarm

Terminologi

ETH - (Ethernet) Wexnet/internet uttaget i fastigheten, att larmet ska eller sitter kopplat i fastighetens internet.
GSM - (Kommunicera vid mobilnätet) Att larmet sitter endast med strömkabel i fastighetens strömuttag.
ICO - I-care online Länk till annan webbplats. - Webbsidan som används för att kontrollera/programmera trygghetslarmen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2022
Larmhandbok