Förstärkningsantenner till trygghetslarm inom Ordbo

För att trygghetslarmet ska fungera optimalt måste installatören säkerställa att apparaten har tillräckligt god mobiltäckning där det står.

Larmet graderar täckningen från 0-31. Täckningvärdet går att läsa av ur larmet på plats, eller går att se i I-Care Online. Enligt leverantören Careium bör GSM signalen helst vara MINST 15, men helst 20 eller över.

Om originalantennen (DeLock) inte ger tillräcklig fältstyrka till apparaten kan man koppla in en förstärkningsantenn i stället, se nedan på vilka som finns

Bilderna visar de olika antenner som finns att välja på.

  1. Kjelleantenn för utomhusbruk.
  2. Lite magnetfots antenn för inomhusbruk.
  3. Lådantenn för inomhusbruk.
  4. Riktantenn för utomhusbruk.
  5. Utomhusantenn ser ut som en visp
1. Kjelle antenn för utomhusbruk.

1. Kjelle antenn för utomhusbruk.

2. Lite magnetfotsantenn för inomhusbruk

2. Lite magnetfotsantenn för inomhusbruk

3. Lådantenn för inomhusbruk

3. Lådantenn för inomhusbruk

Riktantenn för utomhusbruk.

4. Riktantenn för utomhusbruk.

Utomhusantenn, ser ut som en visp

5. Utomhusantenn, ser ut som en visp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Larmhandbok